444 4 548 / 0850 222 2 548

All posts by livkansermerkezi

Her Kanser İkinci Görüşü Hak Eder

İnsanların %70’i ev alırken ikinci bir görüş alıyor.
Yeni evlenenlerin %90’ı yemek tarifi için annelerinden görüş alıyor.
İnsanların %50’si yeni bir araba alırken ikinci bir görüş alıyor.
Unutmayın! Her Kanser İkinci Bir Görüşü Hak Eder!
Detaylı bilgi için: 444 4 548

Read More

Liv Hospital Kanser Destek Programı

Diğer tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hastalar, bu tanıyı aldıklarında fiziksel sıkıntıların yanı sıra ruhsal sıkıntılar da yaşayabilmektedir. Bu süreç, şok hali, tepki aşaması, direnme ve uyum sağlama şeklinde bölümlendirilebilmektedir. Bu ruhsal sıkıntılar zaman içerisinde hastanın ailesine ve yakınlarına da yansıyabilmektedir.

Read More

İmmünoterapinin Kemoterapiden Farkı Nedir?

İmmünoterapi nedir?

İmmünoterapi kanserde ilaç tedavisinin yeni bir boyutudur. Vücudumuzda her gün milyonlarca kanser hücresi doğar. İnsanın kendi bağışıklık sisteminde kanser hücrelerini yenebilmesi için hücreler bulunur. Bağışıklık yani immün sistemi kanser hücrelerini tanıyınca hemen harekete geçip hücreyi yok eder. Bunlarla bağışıklık sisteminde yer alan T hücreleri (T lenfositleri) savaşır. T hücreleri kanser hücresine karşı şavaşır, onu yok etmeye çalışır. Ancak kanser hücreleri üzerinde bulunan alıcı sayesinde T hücrelerini alıcılarına bağlanarak, onların kendilerine karşı savaşmasını önlerler İmmünoterapi ilaçları , işte T hücreleri ve kanser hücrelerinin bu alıcılar vasıtasıyla bağlanmasını önlerler , T hücrelerinin görevlerini yapmalarını sağlarlar. İmmünoterapinin amacı immün yani bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamaktır.

Kemoterapiden farkı nedir?

Şimdiye kadar kanserle ilgili 3 tür ilaç tedavisi uygulanıyordu. Bunlardan birincisi (kanserde streotaksik) kanser hücreleri öldüren “sitotoksik” kemoterapi tedavisi. İkincisi hormonlara bağlı olarak gelişen meme ve prostat gibi kanserlerde hormon mekanizmalarını kırmak için kullanılan hormonoterapi yöntemleri. Üçüncüsü de son 15 yıldır kullanılan ve gün geçtikçe artan hedefe yönelik tedavi, bu tedavide amaç kanser gelişiminde ve yayılmasını sağlayan mekanizmaları bloke etmekti. İmmünoterapi de ise hedef immün yani bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun kanseri kendi yenmesini sağlamak.
Mekanizma olarak birbirinden farklılar. Kemoterapi hücreleri öldürüyor, immünoterapi bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Yan etkileri farklı. Kemoterapide görülen saç dökülmesi, düşük kan, bulantı, kusma gibi yan etkiler immünoterapide görülmüyor. İmmunoterapi yan etkileri daha çok immun sistemin uyarılması ile oluşan yan etkilerdir.
Kemoterapiyi uygulayabilmek için hastanın performansı iyi, vücut fonksiyonlarının yerinde olması gerekir. Hem hastalığın hem de kemoterapiye bağlı problemlerin hastaya zarar vermemesi gerekir. İmmünoterapi performansı düşük hastalarda da etkilidir. Çok halsiz, yerinden kalkamayan hastalara bile uygulanabilir. Onlar da bile etkili olabilir.

Nasıl yapılıyor?

İmmünoterapi ilaçları, kemoterapi gibi damardan serum yoluyla verilir. Fakat kemoterapiden daha rahattır. Uygularken önemli bir sorun yaratmaz.

Kimlerde kullanılabiliyor?

İmmünoterapi ilaçları şimdilik erken hastalık dönmelerinde kullanılmıyor, yayılmış, metastaz yapmış hastalarda kullanılıyor. 4. evrede hastalarda kullanılabiliyor. Ama sonuçların iyi olması için hastanın 4. evrenin erken döneminde olması gerekir.

Hangi kanserlerde kullanılabiliyor?

Birçok kanser tipinde deneniyor ve ümit vaad ediyor. Ama bugün malign melonom yani ben kanserlerinin en önemli ilacı. Malign melonomda kemoterapinin hemen hemen hiç etkisi yok, buna karşın immünoterapi çok etkili. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde birinci seçenek olarak kemoterapi sonrası ilerleyen hastalıkta kullanılıyor. Yani önce kemoterapi uygulanıyor, hastalık ilerlerse 2.seçim olarak immünoterapi ilaçları veriliyor. Üçüncü kullanım alanı böbrek kanseri. Burada da hedefe yönelik ilaçlar başarısız olduğu zaman ikinci seçimde immünoterapi kullanılıyor. Dördüncü olarak da lenf kanserlerinde (Hodgkin hastalığı) kullanılıyor.
Başka hangi kanserlerde kullanılması düşünülüyor?
Bağırsak, mesane, mide ve meme kanseri için ümit vaad ediyor. Araştırma aşamasında, henüz kullanılmıyor.

Ne tür yan etkiler yapabilir?

İmmünoterapi bağışıklık sistemi ile ilgili yan etkiler yapıyor. Bunlar deride birtakım belirtiler, bağırsakta ishale olabilir. Akciğerde iltihap (mikropsuz zatüre), hormon sistemi üzerinde etkileri olabilir. Örneğin tiroid bezi üstüne etki ederek yavaş ya da hızlı çalışmasına neden olabilir. Böbrek üstü bezi yetersizliği yapabilir. Hipofiz bezinin yetersizliği görülebilir. Halsizlik, iştahsızlık yapabilir. Yan etkilerin çok iyi bilinmesi, hastaların sıkı takip edilmesi gerekir. Bu yüzden immünoterapi uygulayan medikal onkologların bu yan etkiler oluştuğunda ilacın ne zaman kesileceğini, ne zaman devam edileceğini iyi bilmesi, önlemler alması gerekir. Sadece medikal onkologlar da değil, göğüs hastalıkları, endokrinoloji, gastroenteroloji gibi diğer dallardaki hekimlerin de herhangi bir yan etki görüldüğünde nasıl müdahale edilmesi gerektiğini bilmesi gerekir. Örneğin yan etkiler görüldüğünde kortizon kullanmak hayat kurtarabilir. Bu yüzden hekimin kortizonu ne zaman kullanacağını bilmesi gerekir.

Türkiye’de kullanılabiliyor mu?

Türkiye’de ilaç yok. Özel izinlerle getirtilebiliyor. Ödeme problemleri yaşanıyor. Çünkü pahalı ilaçlar. İmmünoterapi ilaçları doğru tedaviyle, doğru kişilerde kullanılırsa, bilinçli olarak uygulanırsa çok başarılı sonuçlar elde edilir.
Dördünce evre kanserlerde kullanılıyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkla vücudun mücadele etmesini sağlıyor.
Uzun süreli bir tedavidir.
Amaç hastalığı kontrol altında tutmak. İlerlemesini önlemek için devamlı kullanılır.
Cevap veren hastalar uzun süre yaşarlar.

Read More