444 4 548 / 0850 222 2 548

Kanserle Yolculuk Programı

Kanser tanısı konulan hastalarda farklı olumsuz tepkiler ve duygulara gelişebilmektedir.

Diğer tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi hastalar, bu tanıyı aldıklarında fiziksel sıkıntıların yanı sıra ruhsal sıkıntılar da yaşayabilmektedir. Bu süreç, şok hali, tepki aşaması, direnme ve uyum sağlama şeklinde bölümlendirilebilmektedir. Bu ruhsal sıkıntılar zaman içerisinde hastanın ailesine ve yakınlarına da yansıyabilmaktedir.

Psiko-onkoloji alanında uzman klinik psikologlar, bu yolda her evreye özgü yaklaşımlarıyla hastalara ve hasta yakınlarına hizmet vermektedirler. Değişen rollere adapte olma, duygularla başa çıkma, güçlü yönlerini ve sınırları öğrenme becerilerini artırma gibi konularda hastalara ve hasta yakınlarına destek olmaktadırlar.

Yakınınız kanser olduysa…

Kanser tanısı almak, tanıyı alan hasta kadar yakınları için de zor bir sürecin başlangıcı anlamına gelmektedir. Hasta yakınları hem kendi morallerini yüksek tutmaya, hem de hastaya maddi ve manevi destek olmaya çalışmaktadırlar. Çoğu zaman duygusal destek vermenin yanı sıra bakım veren pozisyonunda olmak yakınları yıpratabilmektedir. Bu durum onlar için ruhsal açıdan çok tüketici olabilmektedir. Özellikle hastanın olumsuz duyguları arttığında ya da hastanın tedavi süreci ilerledikçe yakınlar kendilerini yorgun, çaresiz ve ümitsiz hissedebilmektedirler.

Ekibimiz, hastanın kendisinin psikolojik destek almadığı durumlarda bile yakınlar arasından bir kişinin bile destek almasının önemli bir fark yarattığının bilincindedir. Bölümümüzde Kanserle Yolculuk Programı kapsamında kanser hastası yakınları için bireysel psikoterapi, aile ve çift terapisi, paylaşım grupları ve çocukları için destek hizmetleri verilmektedir.