İletişim          Liv Hospital ⇒


  444 4 548 / 0850 222 2 548

Çocuk Onkolojisi Konseyi

istanbul-12-300x200Çocukluk çağı kanserlerinde çok yönlü yaklaşımın önemine dikkat çeken Liv Hospital, tedavide 360 derece yaklaşımı ve ekip dayanışmasını benimsiyor. Liv Hospital’da sadece çocukluk çağı kanser olguları için kurulmuş bir Çocuk Onkoloji Konseyi bulunmaktadır.

Konseyde alınan kararlar, zaman kaybedilmeksizin ivedilikle hayata geçirilmekte ve tedavi protokolleri belirlenmektedir. Çocuk Onkoloji Konseyi, modern tedavinin bir parçası olan aile ve çocuğa, tedavide kemoterapi, cerrahi veya radyoterapinin doğru zaman ve algoritma ile yapılmasını ve hastanın tedaviye uyumunu maksimum düzeyde sağlamaktadır. Çocuk onkolojisi, aileyi de yakalayan bir ekip işidir. Pediatrik onkolog, ekibin ilaç tedavisi kısmını planlar, düzenler ve uygular. Hastalık iyileştikten sonra da geriye dönmemesi için gerekli organizasyonları yapar.

Çocuk cerrahisi, bu konseyin cerrahi çıkarım, biyopsi ve tedavi için kateter yerleştirilme aşamalarında kilit rol oynar. Kitleye yaklaşım ve cerrahi çıkarım kararı, çevre organlar ile tümör kitlesinin etkileşimi göz önünde bulundurularak tartışılır ve kemo/radyoterapi öncesinde veya sonrasında cerrahi tedavi planlanır. Seçilmiş ve konseyce onay alınmış vakalarda, ameliyat esnasında çıkartılmış tümör bölgesine radyasyon onkoloğu tarafından ameliyat esnasında İntraoperatif Radyoterapi (IORT) verilir. IORT ile nüks riski olan bölgeye standart radyoterapi ile verilmesi mümkün olmayan yükseklikte doz uygulanabilmektedir. Bu, hem kitlenin lokal kontrol olasılığını artırmakta, hem de çevre dokuyu koruma açısından önemli fayda sağlamaktadır