November 27, 2014

Karaciğer Kanseri

Karaciğer vücudun en büyük organıdır ve sağ akciğerin altında yerleşim göstermektedir. Karaciğer sağ ve sol loblara ayrılmaktadır. Kandaki besin maddelerini işlemden geçiren hücreler olan hepatositlerden oluşmaktadır.

Karaciğerin ana fonksiyonları arasında besin maddelerinin kandan emilmesi ve yağların sindirilmesine yardımcı bir sıvı olan safranın üretilmesi yer almaktadır. Karaciğer bağırsaktan emilen besin maddelerinin birçoğunu yıkmak ve depolamakta ve toksik atıkların vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Buna ek olarak, karaciğer bir kesik veya yaralanmadan kaynaklanan kanamanın durdurulmasına yardımcı olan bazı proteinleri üretmektedir.

Çoğu diğer organdan farklı olarak, karaciğer kanı iki kaynaktan almaktadır: karaciğere oksijenden zengin kanı getiren hepatik arter ve besin maddelerinden zengin kanı bağırsaklardan karaciğere taşıyan portal ven.

Primer Karaciğer Kanseri: Hepatoselüler Karsinom

Hepatoselüler karsinoma tek bir tümör olarak başlayabilir ancak sonrasında büyüyebilir ve nihayetinde karaciğerin dışında yayılım gösterebilir. Siroz hastaları çeşitli karaciğer tümörleri geliştirebilirler.

“Primer” terimi kanserin karaciğerde başladığını ifade etmektedir. Çoğu karaciğer tümörü vücutta kolon veya rektum gibi başka bir bölgede başlamakta ve karaciğere yayılmaktadır (metastaz yapmaktadır).

Primer karaciğer kanseri olan çoğu hastada alkol tüketimi ile ilgili altta yatan karaciğer hastalığı, hepatit (B veya C) veya karaciğer etkileyen bir metabolik anormallik vardır.

Primer karaciğer kanseri, büyük ölçüde yaygın hepatit B prevalansına bağlı olarak, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya’daki gelişmekte olan ülkelerde çok daha yaygındır. Ne yazık ki, genelde hastalığın erken evrelerinde hiçbir semptom görülmemesi ileri bir evreye varmadan önce karaciğer kanseri tanısının koyulmasını zorlaştırmaktadır.

Karaciğer kanseri gelişimi risk faktörleri hakkında bilgi için, bu bilgilerin özetini içeren bölümü ziyaret edin.

Diğer Karaciğer Kanseri Tipleri

Daha az yaygın olan diğer karaciğer kanseri tipleri şunlardır:

 • Fibrolamellar Karsinoma:

Seyrek rastlanan bir hepatoselüler karsinoma alt tipi olan fibrolamellar karsinoma diğer primer karaciğer kanseri tiplerinden daha az agresiftir ve en çok genç hastalarda görülmektedir. Fibrolamellar hepatoselüler karsinoma çoğunlukla fokal nodüler hiperplazi olarak adlandırılan iyi huylu bir karaciğer tümörü tipi ile karıştırılmaktadır.

 • Anjiyosarkomalar, Hemanjiyosarkomalar ve Hemanjiyoendoteliyomalar:

Bu hızlı büyüyen tümörler karaciğerin kan damarlarında ortaya çıkmaktadır.

 • Hepatoblastomalar:

Bu tümör tipi esas olarak çok küçük çocuklarda meydana gelen yüksek oranda kalıcı iyileşme sağlanabilen bir karaciğer kanseri formudur.

Safra kesesi ve safra kanalı kanserleri bölümümüzde karaciğer içindeki safra kanallarının kanserine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Karaciğer metastazları özetimizde sekonder karaciğer kanserine ilişkin daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İyi huylu Karaciğer Tümörleri

Çeşitli iyi huylu, veya kanserli olmayan, tümörler de karaciğerde oluşabilir. Birçoğu semptomlara neden olmamaktadır ve yalnızca bir başka sağlık durumu için görüntüleme testleri yapıldığında keşfedilmektedir. İyi huylu karaciğer tümörleri kanamaya veya karın ağrısına neden olmadıkları sürece tedavi gerektirmeyebilirler. En yaygın iyi huylu karaciğer tümörleri şunlardır:

 • Hepatik Adenomalar:

Bu iyi huylu tümör tipi hepatositlerde başlamakta ve esas olarak çocuk sahibi olma çağındaki kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Bu kanser öncesi tümörler parçalanabilir ve kanayabilir.

 • Fokal Nodüler Hiperplazi:

Fokal Nodüler Hiperplazi esas olarak 20 ve 30 yaş arası kadınlarda ortaya çıkan iyi huylu bir karaciğer malformasyonudur. Bu tümörlerin kanserli karaciğer tümörlerinden ayırt edilmesi zor olabilir, ancak bunlar seyrek olarak cerrahi girişim gerektirmektedir.

 • Hemangiyomalar:

Anormal bir kan damarı kitlesi olan hemanjiyomalar en yaygın iyi huylu karaciğer tümörü tipidir. Hemanjiyomalar, daha çok kadınlarda olmak üzere erişkinlerin yüzde 5’e varan bir kısmında meydana gelmektedir. Bu karaciğer tümörü tipi ağrıya veya başka sorunlara seyrek olarak neden olmaktadır.

 • Karaciğer Kistleri:

Popülasyonun tahminen yüzde 5’inde karaciğer kistleri gelişmektedir. Bunlar kistin hücre duvarı tarafından üretilen sıvıyı içeren iyi huylu oluşumlardır. Çoğu kist terapi gerektirmemektedir.

Semptomlar

Primer karaciğer kanseri olan birçok hastada semptom yoktur. Meydana gelmeleri halinde semptomlar şunları içermektedir:

 • Sarılık (Derinin ve göz akının sarardığı, idrarın koyu bir renk aldığı ve dışkı renginin normalden daha açık olduğu bir durum)
 • Genel kötü sağlık veya güçsüzlük hissi
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Ateş
 • Yorgunluk
 • Karında şişkinlik
 • Kaşıntı
 • Bacakların şişmesi
 • Karın ağrısı veya rahatsızlığı

Bu bölümde:

RANDEVU İÇİN:

Telefon: 444 4 548 E-Mail: info@livhospital.com.tr

Doktorlarımız | Videolar | İletişim