444 4 548 / 0850 222 2 548

PET/CT

En güncel kanser tarama teknolojisi olan PET/CT, PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve CT’nin (bilgisayarlı tomografi) birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET, kanser hücrelerinin metabolizmaları üzerinden bir kitlenin iyi ya da kötü huylu ayrımı hakkında bilgi verebildi- ği gibi bir kanserin vücuttaki dağılımı hakkında da çok önemli bilgiler sağlayabilmektedir.