444 4 548 / 0850 222 2 548

Tedavi Yöntemleri

Liv Hospital Kanser Merkezi’nde hastalar, çok yönlü uzman bakış açısıyla değerlendirilmektedir. Uygun cerrahi ve cerrahi sonrası yaklaşım, farklı disiplinlerden hekimler tarafından değerlendirilerek bireyselleştirilmiş kanser tedavisi benimsenmektedir.

Kanser Cerrahileri

Beyin ve Sinir Cerrahisi: Baş – Boyun Tümörleri  /  Beyin Tümörleri

Üroloji: Mesane Kanseri  /  Prostat Kanseri  /  Testis Kanseri  /  Böbrek Kanseri  /  Böbrek Üstü Bezi Kanseri

Jinekolojik Kanserler: Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri  /  Yumurtalık (Over) Kanseri  /  Rahim Kanseri

Akciğer Kanseri  /  Cilt Kanseri  /  Karaciğer Kanseri  /  Kolorektal Kanserler  /  Meme Kanserleri

Mide Kanseri  /  Pankreas Kanseri  /  Safra Kesesi ve Safra Kanalı Kanserleri  /  Tiroid Kanseri  /  Yemek Borusu Kanseri

Robotik Cerrahi


Girişimsel Radyolojik İşlemler: Radyofrekans Ablasyon (RFA)  /  Take / Kemoembolizasyon

Safra ve İdrar Yolu Tıkanıklıklarının Açılması  /  Biyopsi

Hücre Takip Sistemi: Onkogram  /  Medikal Onkoloji  /  Minimal İnvaziv Cerrahi

Nükleer Tıp: Radyoaktif İyot Tedavisi  /  Ytrium-90 Mikroküre Tedavisi  /  Samaryum-153 Tedavisi