444 4 548 / 0850 222 2 548

Hücre Takip Sistemi: Onkogram

onkogramOnkogram, kısaca hastadan alınan dokudan kanser hücrelerini izole ettikten sonra bu hücrelere ilaçlara müdahale ederek hangi ilacın etkili, hangisinin etkisiz olduğunu anlamaya yönelik bir laboratuvar yöntemidir.

İnsanlar sadece dış görünüşte değil, hücreler ve dokular bazında da birbirlerinden farklıdır. Bu durum tümör dokuları içinde geçerlidir. Bir kanser hastasında etkili olan kemoterapötik ajanlar, aynı tanıyı alan diğer hastada da aynı derecede etkili olmayabilmektedir. Bir hastada tam sonuç sağlanırken, başka bir hastada yeterli etki sağlanamayabilmekte, hatta hayati yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Onkogramın genel olarak kullanılabileceği durumlar şunlardır:

Onkogram, kısaca hastadan alınan dokudan kanser hücrelerini izole ettikten sonra bu hücrelere ilaçlara müdahale ederek hangi ilacın etkili, hangisinin etkisiz olduğunu anlamaya yönelik bir laboratuvar yöntemidir.

• Nüks etmiş veya daha önce tedavi almış ancak başarı sağlanamamış
hastaların tedavisinde
• Herhangi bir zamanda ilaca karşı hassasiyet ve direncin
belirlenmesinde
• Primer odağı bilinmeyen tümörlerin tedavisinde
• Nadir görülen tümörlerin tedavisinde