444 4 548 / 0850 222 2 548

36718653 - conceptual image of green tree shaped like human lungsAkciğer kanseri, akciğer dokularındaki, özellikle de hava yollarını döşeyen hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucunda oluşmaktadır. Göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile inceleme sonrasında görülebilmektedir. Kesin tanı için biyopsi gereklidir. Biyopsi, genellikle bronkoskopi ya da BT-yardımlı iğne biyopsisi ile yapılmaktadır. Tedavi evreye göre planlanmaktadır. Evrelendirmede tümörün büyüklüğü ve yayılımına, bölgesel lenf bezi tutulumuna ve uzak metastaz varlığına bakılmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tercih edilirken, küçük hücreli olmayan kanserlerde ilk tercih cerrahidir. Trakea ve bronşlarda tıkanmaya neden olan tümörlerin varlığında ise, tedavide girişimsel bronkoskopi yer almaktadır.

http://livakcigerkanserimerkezi.com/