444 4 548 / 0850 222 2 548

Böbrek Üstü Bezi Kanseri

13838366_lKanserin yayılma durumu ve büyüklüğüne göre böbrek, çevresindeki yağ tabakaları ve böbrek üstü bezinin çıkarılması söz konusu olabilir. Adenoma veya nodül olarak adlandırı- lan iyi huylu adrenal tümörler yaygın olarak görülürler. Her tip adrenal tümörün bulunduğu hastaların mevcut olan en iyi tedaviyi görmelerini sağlamak için aralarında ameliyat, hormon tedavisi, kemoterapi, radyonüklid tedavi ve minimal invaziv tedavilerin bulunduğu tek bir tedavi veya tedavi kombinasyonundan yararlanılabilir. Cerrahi, iyi huylu olan çoğu işlevsel tümörün yanı sıra büyük veya hızlı büyüyen kötü
huylu tümörlerin tedavisinde bir standart yaklaşımdır. Cerrahi yaklaşım adrenal tümörün tipine, tümörün yerleşimine ve büyüklüğüne ve komşu lenf nodlarına veya uzak organlara yayılıp yayılmamış olmasına bağlıdır