444 4 548 / 0850 222 2 548

Karaciğer Kanseri

39170001 - liver infection with hepatitis viruses and medicine therapyKaraciğer, safra kesesi ve safra kanalı kanserlerinde erken tanının önemi çok büyüktür. Karaciğer kanserinde alkol ve hepatitin baş etken olduğunu söylemek mümkündür. Multidisipliner yaklaşım ile karaciğer ameliyatları yüksek başarı oranı ile yapılabildiği gibi girişimsel radyolojik işlemler (anjioembolizasyon, radyoembolizasyon, radyofrekans), tümör odaklı radyoterapi, kemoterapi gibi ileri teknolojik işlemler de başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Cerrahi tedavi planlanan hastaların ameliyatları laparoskopik ve robotik yöntemlerle de yapılabilmekte, böylece hastalar daha az ağrı, daha çabuk iyileşme, daha kısa süre hastanede kalma, daha iyi kozmetik sonuç gibi avantajlar elde etmektedir. Safra kesesi ve safra kanalı