444 4 548 / 0850 222 2 548

21961110 - testicular cancerTestis kanseri, tüm erkek kanserlerinin %1’ini oluşturmakta olup 15 ila 35 yaşları arasında en sık görülen kanser türüdür. Hastalığın kişisel alışkanlıklar, hayat tarzı ve aktivitelerle ilgili herhangi bir nedeni bilinmemektedir. Ancak inmemiş testis adı verilen ve testislerin torbaya tam inemediği durumlarda ve diğer testisinde kanser hastalığı olanlarda önemli bir kanser riski vardır. En önemli belirtileri ağrı, yumurtalıkta şişlik veya sertlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Liv Hospital’da testis kanserine çok yönlü yaklaşılmaktadır. Üroloji, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji ve radyoloji kliniklerince ortak teşhis ve tedavi planlaması yapılmaktadır. Deneyimli ürologlarımız tarafından yapılan operasyon sonrası erken evre birçok testis kanserinde iyileşme sağlanırken, gerekli olgularda en modern cihazlarla ışın tedavisi ve kemoterapi yapılmaktadır.