444 4 548 / 0850 222 2 548

Robotik – Minimal İnvaziv Cerrahi

davinci2Laparoskopik – VATS – Robotik ya da başka bir deyişle minimal invaziv teknik veya halk arasında bilinen tabiriyle kapalı yöntem cerrahi, cerrahinin özel bir uygulama alanıdır.

Gelişen teknoloji ile beraber safra kesesi, pankreas, akciğer, karaciğer, mide ve bağırsak ameliyatlarında da kullanılmaya başlanan ve giderek dünyada yaygın hale gelen bu teknikler ile geleneksel açık operasyonlara göre daha az ağrı, daha az kan kaybı ve daha düşük enfeksiyon gelişmektedir. Robotik cerrahi kısa sürede iyileşme olanağı sağlamaktadır. Açık cerrahide, karın içine ulaşabilmek için karnı boydan boya kaplayan bir kesi yapılması gerekirken, laparoskopik – robotik (kapalı) teknikte 0,5-1 cm boyutunda birkaç kesi ile ameliyatlar tamamlanabilmektedir.

Robotik cerrahi sistemi, 3 boyutlu görüntü özelliği sayesinde kompleks girişimlerin bile kapalı ameliyat yöntemiyle yapılmasına olanak tanımaktadır. Yine video-yardımlı torakoskopik cerrahi tekniği ile akciğer ve yemek borusu kanserleri tedavi edilebilmektedir. Göğüs boşluğunun görüntülenmesini sağlayarak bu boşluğu dolduran plevral zardan, akciğer nodüllerinden, mediastinal kitlelerden ve plevral sıvıdan biyopsi ve örnekleme yapmayı da mümkün kılmaktadır.

Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Laparoskopik cerrahinin klasik avantajlarına ek olarak, robotik
cerrahinin en önemli yararları şöyledir:

• Daha az ağrı: Deride ve kasta minimal travma, ameliyat sonrası
ağrı ve rahatsızlık hissinin çok daha az olması anlamına gelir.
• Daha az enfeksiyon riski: Karın boşluğundaki organların ameliyathanede
hava ile temasının minimum olması, açık ameliyatlara
oranla anlamlı ölçüde daha düşük enfeksiyon riski
demektir.
• Daha güvenli ameliyat: Üç boyut ve büyütülen görüntüler daha
iyi görmeyi sağlayarak kan damarlarının ve sinirlerin korunmasını
sağlamaktadır. Örneğin operasyon sırasındaki kan kaybı
büyük ölçüde azaltılmaktadır.
• Daha küçük yaralar: Açık ameliyatlardaki 20-25 cm’lik kesiklere
karşı 1-1,5 cm’lik insizyonlar ile yara boyutları minimal olmaktadır.
•  Hızlı iyileşme: Operasyon sonrası hareket etme ve ağızdan
beslenme daha erken başladığından, hastanın iyileşmesi de
daha hızlı olmaktadır.
•  Hastanede kalma süresinde kısalma: Hastaların çoğunluğu
operasyondan 3 ya da 4 gün sonra taburcu olmaktadırlar.
•  İşe ve günlük yaşama daha çabuk dönüş: Hızlı nekahat ve
iyileşme sayesinde hastalar normal yaşamlarına daha çabuk
kavuşmaktadırlar.