444 4 548 / 0850 222 2 548

Samaryum-153 Tedavisi

Yaygın kemik metastazı olan hastalarda ağrının geçmesi veya hafiflemesi için Samaryum-153 ile palyatif sistemik tedavi yapılabilmektedir. Analjeziğe ve morfine dirençli osteoblastik (sklerotik) ve mikst tipte ağrılı ve çoklu kemik metastazları, en sık prostat, meme ve akciğer kanserlerinde (%80’i), daha az sıklıkla ise tiroid, mesane, melanom ve böbrek kanserlerinde görülmektedir. Bu hastalarda Sm-153 ile ağrının kontrolü sağlanabilmektedir.