444 4 548 / 0850 222 2 548

HIPEK (Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi)

hipekHipertermik intraperitoneal kemoterapi, yani HIPEK, cerrahi operasyon sırasında doğrudan karına (abdomene) uygulanan bir sıcak kemoterapi tedavi yöntemidir.

Tüm vücutta dolaşan/yayılan sistemik kemoterapinin aksine, HIPEK doğrudan sadece karın içindeki (abdomendeki) kanser hücrelerine nüfuz etmektedir. Bu yöntem sayesinde, daha yüksek dozlarda kemoterapi uygulanabilmektedir. Solüsyonun ısıtılması/sıcak olması, kanser hücrelerindeki kemoterapi ilaçlarının emilim oranını yükseltmekte ve cerrahi operasyondan sonra abdomende kalan mikroskobik boyutlardaki kanser hücrelerinin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Nasıl Uygulanır?

Hastalara HIPEK tedavisi uygulanmadan önce, hekimler, karın içindeki (abdomendeki) görünür tümörleri sitoredüktif cerrahi operasyonla ortadan kaldırmaktadır. Tümör yükünü azaltmaya yönelik bu cerrahi operasyonlar çeşitli tekniklerle uygulanabilmektedir. Operasyon ile, alınabilecek tüm tümörler alındıktan sonra kalan kanserli hücreleri ortadan kaldırmak üzere ısıtılmış steril kemoterapi solüsyonu abdomene uygulanmaktadır. Solüsyon sıcak bir banyo ısısında, yani aşağı yukarı 41 ila 42 santigrat derece sıcaklıktadır. Abdomende ortalama 1 buçuk saat kalmakta ve bu kalış kemoterapik ajanın 2 mm derinliğe nüfuz etmesini sağlamaktadır. Solüsyon daha sonra abdomenden tamamen çekilmekte ve kesi kapatılmaktadır. HIPEK, kanserin abdomende ileri derecede yayılmış haline uygulanan bir tedavi opsiyonudur.

Avantajları Nelerdir?

• Yüksek doz kemoterapiye olanak sağlamaktadır.

• Kemoterapinin konsantre halde olmasını sağlamakta ve etkisini artırmaktadır.

• Vücut genelinin kemoterapiye maruz kalmasını minimize etmektedir.

• Kemoterapi emilimini ve kanser hücrelerinin suseptibilitesini/duyarlılığını artırmaktadır.

• Kemoterapinin bazı yan etkilerini azaltmaktadır.